บริษัท ฟลายกู๊ซ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทข้ามชาติที่ก่อตั้งมาจากประเทศเกาหลีใต้ และได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศไทย และประเทศอาเซียน เราได้สร้างแบรนด์ของตัวเองภายใต้ชื่อที่ว่า ‘M.IN.K - Made In Korea’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม และสะดวกสบายที่สุดจากประเทศเกาหลี เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สุขภาพ ไปจนถึงสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเป้าหมายของเรา คือ การขายผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตทั้งของคนไทยและผู้คนทั่วประเทศอาเซียน เราจึงทำการเลือกผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบเพื่อขายด้วยตัวเอง ตอนนี้ M.IN.K ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องออนไลน์ที่สำคัญต่างๆ ไม่เพียงเท่่านี้ แต่เรายังมีการจัดหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น ร้าน H&B และห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย